Wpływ nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na funkcjonowanie sklepów internetowych

5 sierpnia 2015 roku została uchwalona nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Znowelizowana ustawa zaczęła obowiązywać z dniem 17 kwietnia 2016 roku. Jakie najważniejsze kwestie zmieniła nowelizacja z punktu widzenia właścicieli sklepów internetowych?

Po pierwsze, rejestr orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostaje zastąpiony przez rejestr decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z uzasadnieniem. To bardzo dobra zmiana, ponieważ obecność uzasadnienia w decyzjach umożliwi dużo prostsze zrozumienie, jakie elementy zapisu niedozwolonego sprawiły, iż został on za takowy uznany.

Po drugie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyskuje prawo do wykorzystania tzw. tajemniczych klientów do zdobywania dowodów na naganne, naruszające zbiorowe interesy konsumentów praktyki sklepów. Takie prawo zdecydowanie nie jest równoznaczne z umożliwieniem UOKiK przeprowadzania prowokacji w celu uzyskania dowodów – tajemniczy klient ma za zadanie wyłącznie sprawdzić realne funkcjonowanie sklepu.

Po trzecie, zmodyfikowany zostaje tryb kontroli umów i regulaminów w kwestii występowania w nich klauzul abuzywnych. Zmiany dotyczą modelu orzekania, w którym teraz pierwszą instancją jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie z kolei drugą instancją, tj. będzie rozpatrywał odwołania od decyzji wydanych przez UOKiK. Charakterystyka postępowania administracyjnego – a taki charakter będzie miała kontrola w pierwszej instancji – pozwala przypuszczać, iż znowelizowany tryb postępowania będzie szybszy w stosunku do wcześniejszego, sądowego modelu. Postępowanie administracyjne wiąże się także z niższymi kosztami niż postępowanie sądowe.

Po czwarte, decyzje podjęte w postępowaniu administracyjnym przez UOKiK będą obowiązywać wyłącznie strony zawierające konkretną umowę, w brzmieniu której znalazł się nieprawidłowy zapis.

Ostatecznie, UOKiK zyskuje możliwość przekazywania w mediach publicznych informacji, które mają uchronić konsumentów przed zagrożeniami.

Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma za cel, wedle komunikatu wydanego przez UOKiK „wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie”. Nie powinna być zatem kojarzona ze złagodzeniem prawa i orzecznictwa.