Trudny proces przenoszenia sklepu internetowego na nową platformę

Migracja sklepu internetowego czasem jest jednym właściwym rozwiązaniem. Kiedy już się na nią zdecydujemy, pamiętajmy, aby podejść do tego trudnego procesu z ogromną uwagą, wystrzegając się błędów. Jeśli je popełnimy, może to wiele kosztować.

Wobec tego, jak uniknąć błędów podczas wieloetapowego, skomplikowanego procesu migracji platformy e-commerce? Rozpatrzmy kilka kwestii, które mogą w tym pomóc.

Po pierwsze: projekt. Migracja sklepu internetowego nie jest wyjątkiem i również wymaga przygotowania dobrego, rzetelnie przygotowanego projektu prac. na tym etapie nie można zapominać o określeniu funkcji przyszłego systemu, specyfikacji zakresu wdrożenia i utworzeniu dokładnego harmonogramu prac. Ostatecznie nie mniej ważną sprawą jest wybór właściwych osób do realizacji projektu i wyłonienie ich lidera.

Po drugie: analiza przedwdrożeniowa. Nie warto szczędzić na nią zasobów, natomiast jak najbardziej warto zapewnić wszelkie dokumentacje dotyczące niestandardowych funkcji.

Idąc dalej: migracja danych. Zaniedbania w tej sferze mogą być zgubne, lepiej do nich nie dopuścić. Migracja powinna dotyczyć wszystkich adresów i danych klientów, historii zamówień i ich statusów oraz oczywiście katalogu produktowego, wraz z jego wszystkim składowymi i powiązaniami. Nie można zapominać również o migracji danych związanych z newsletterem, w tym listy adresów e-mailowych subskrybentów.

Następnie należy zadbać o SEO. Domena powinna być zgłoszona w Google Search Console, po czym przy pomocy GSC powinny być z niej wyeksportowana kluczowe podstrony strony e-sklepu. Stara struktura serwisu jest warta zapisania. W związku z SEO należy odpowiednio przekierować wszystkie konieczne adresy URL.

Następny etap to testy i wdrażanie nowego systemu. Powinien on przypadać na okres, w którym ruch na stronach sklepu jest niewielki. W innym wypadku migracja będzie się wiązała z większymi niż to konieczne stratami finansowymi. Zanim system zostanie uruchomiony, nieodzowne są wewnętrzne testy, sprawdzające praktyczną zdolność nowej platformy do działania. Konieczne jest również przygotowanie na zmianę wszystkich osób, które będą pracować z nowym systemem. Odpowiednio wcześnie przeprowadzone szkolenia pozwolą ograniczyć spadek wydajności pracowników związany z nieumiejętnością pracy w nowym środowisku oraz brakiem chęci do zmieniania przyzwyczajeń.

Ostatecznie do wykonania pozostają już tylko działania powdrożeniowe związane ze sprawdzaniem poprawności funkcjonowania SEO, Google AdWords i Google Analitycs. W jej ramach należy między innymi sprawdzić poprawność działania wszystkich środowisk, wpiąć kod GSW, przekierować adresy URL ręcznie w wypadku ewentualnego występowania błędu 404, zmapować końcowe adresy URL w reklamach. Konfiguracja kampanii reklamowej musi być oczywiście odpowiednio uzupełniona.

Migracja sklepu internetowego to proces bardzo skomplikowany. Opisane powyżej elementy stanowią tylko część działań, jakie należy podjąć, aby ten proces został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Jednak pamiętanie o powyższych wskazówkach na pewno pozwoli uniknąć błędów wyjątkowo niefortunnych, a łatwych do popełnienia.