SEPA Direct Debit – ustandaryzowane polecenie zapłaty

Direct debit to standard płatności, znany częściej jako polecenie zapłaty i polegający na automatycznym – jednorazowym, a częściej cyklicznym – obciążeniu rachunku klienta, po jego uprzedniej zgodzie. To idealna metoda płatności za wszelkiego rodzaju usługi subskrypcyjne lub abonamentowe – uwalnia klienta od konieczności pamiętania o terminie zapłaty, a świadczącemu usługi umożliwia terminowe i bezproblemowe uzyskanie należnych środków.

Polecenie zapłaty to metoda znana w Polsce już od dawna, jednak na szczególną uwagę zasługuje to, iż od sierpnia 2014 roku obowiązuje w niej standard SEPA. SEPA (Single Euro Payments Area) stanowi ujednolicenie podstaw prawnych, obowiązujących reguł i umożliwia tańsze i szybsze wykonywanie oraz przekazywanie płatności w euro w obrębie regionu SEPA. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym, ponieważ daje możliwość formułowania automatycznych przekazów pieniężnych w euro, przepływających między różnymi europejskimi krajami.

Aby było możliwe pobranie środków z konta klienta, konieczny jest tzw. mandate – czyli dokument stanowiący potwierdzenie zgody na automatyczne pobieranie środków z konta bankowego. Ze względu na konieczność posiadania mandate przez sprzedawcę, najczęściej spotykaną formą jego przekazania jest listowne wysłanie otrzymanego wypełnionego już formularza. Choć zaczynają być spotykane formularze elektroniczne, nie jest to forma akceptowana przez wszystkie banki i w związku z tym jest ona nadal mniej popularna. Treść mandate może być odmienna zależnie od charakteru podmiotu wyrażającego zgodę na obciążanie konta, rodzaju zgody itp.

SEPA Direct Debit funkcjonuje już w pełni sprawnie we wszystkich krajach strefy euro. Terminem granicznym na dostosowanie się do nowej normy innych państw jest koniec października 2016 roku – i wtedy też będzie można uznać SEPA Direct Debit za w pełni sprawnie działającą metodę płatności. Wcześniej standard może wykazywać problemy z działaniem w krajach, w których nie obowiązuje waluta euro.

Docelowo wszystkie osoby będące posiadaczami rachunku bankowego w kraju znajdującym się w obszarze SEPA będą mogły korzystać z SEPA Direct Debit. Uruchomienie tej metody płatności, jeśli przedsiębiorca posiada dostosowane do niej konto bankowe, to tylko kwestia odpowiedniej  konfiguracji. W innym wypadku należy uwzględnić czas zakładania właściwego konta bankowego.

SEPA Direct Debit to propozycja idealna dla przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym, rozliczających transakcje w euro. Jej użycie jest szczególnie zasadne, jeśli oferowane usługi mają subskrypcyjny lub abonamentowy charakter, zatem są powiązane z płatnościami cyklicznymi.